D A V I C O M

LĨNH VỰC KINH DOANH

Truyền thông đa phương tiện; Tư vấn và thực hiện các Dự án Chuyển đổi số và Số hoá trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, 4.2 và AI.

image
Lĩnh vực

Truyền thông đa phương tiện; Tư vấn và thực hiện các Dự án Chuyển đổi số và Số hoá trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, 4.2 và AI

Truyền thông Sự kiện
Service Icon
Truyền thông Sự kiện

Truyền thông đa phương tiện; Tư vấn và thực hiện các Dự án Chuyển đổi số và Số hoá trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0;4.2 và AI.

Chi tiết
Công nghệ số (ICT)
Service Icon
Công nghệ số (ICT)

Big Data, IT, ICT, Lập trình, Viết code, Thiết kế Website, Webapp, App, QR,…Mô hình thực tế ảo, Mô hình Du lịch thông minh, Bản đồ số (Đầu tư, Quy hoạch, Du lịch, OCOP,…) và dịch vụ phầm mếm tổng hợp.

Chi tiết
Viết Code- Lập trình phần mềm
Service Icon
Viết Code- Lập trình phần mềm
Chi tiết
Xây dựng dữ liệu (Bigdata)
Service Icon
Xây dựng dữ liệu (Bigdata)
Chi tiết
Lập trình Ebook, QR Code
Service Icon
Lập trình Ebook, QR Code
Chi tiết
Biên soạn-Thiết kế Mỹ thuật
Service Icon
Biên soạn-Thiết kế Mỹ thuật

Biên soạn, thiết lập Data dữ liệu, điện toán đám mây, internet vạn vật.
Thiết kế mỹ thuật, In Offset, In chuyển nhiệt và In trên mọi chất liệu…
Xuất bản sách các loại, Lịch, Bản đồ số, bản đồ thông minh, Bộ nhận diện thương hiệu, tích hợp lên Google Map, QR code và các thiết bị điện tử Thông minh

Chi tiết
In ấn – Xuất bản
Service Icon
In ấn – Xuất bản
Chi tiết
Quay dựng phim – Vr360, Thực tế ảo
Service Icon
Quay dựng phim – Vr360, Thực tế ảo

Quay dựng Phim 2D, 3D, Mô hình thực tế ảo, Phim 360, VR 360, Metaverse…..

Chi tiết
Công nghệ dịch vụ
Service Icon
Công nghệ dịch vụ

Tư vấn đấu thầu, Tư vấn lập dự án xin chủ trương đầu tư, xin kinh phí và cung cấp các loại dịch vụ hàng hoá tổng hợp.

Chi tiết
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Hồ sơ