D A V I C O M

Phần mềm truy xuất nguồn gốc

Truy xuất nguồn gốc là hành động theo dõi, nhận diện và ghi lại thông tin về nguồn gốc, lịch sử, quá trình vận chuyển của một sản phẩm, đảm bảo tính an toàn, chất lượng, độ tin cậy của sản phẩm. Truy xuất là giải pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm hiệu quả, nhanh đảm bảo mua hàng chính hãng và an toàn.

Liên hệ image
image image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Hồ sơ