D A V I C O M

Phần mềm quản lý và giao việc nội bộ

Giúp cho việc tổ chức và sắp xếp các công việc hợp lý, cũng như phân bổ trách nhiệm cho từng nhân viên, cho từng đội nhóm sao cho phù hợp. Trong đó, các nhiệm vụ sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để nhân viên dễ dàng hiểu rõ nên làm công việc nào trước, công việc nào sau, đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất khi làm việc. Nói cách khác, các phần mềm quản lý công việc sẽ giám sát mọi công việc của các phòng ban từ đầu đến cuối và báo cáo lên cho các cấp quản lý. Tất cả đều được số hóa hệ thống, giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tiến độ công việc của nhân viên. Đây sẽ là một phần mềm quản trị doanh nghiệp hiệu quả, giúp nhà quản lý và chủ doanh nghiệp có thể kịp thời đưa ra các quyết định đúng đắn nhằm nâng cao năng suất hoạt động của từng nhân viên, từng phòng ban nói riêng và toàn bộ doanh nghiệp nói chung.

Liên hệ image
image image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Hồ sơ