D A V I C O M

                                    Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Đại Việt (Davicom) được thành lập ngày 06/4/2007 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0304903123 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM. Công ty có bề dày kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực Truyền thông và Công nghệ (ICT)

image image

Giá trị cốt lõi

1

TƯ DUY

Tư duy tột bậc

2

SÁNG TẠO

Sáng tạo đột biến

3

CÔNG NGHỆ

Công nghệ tiên phong

4

NĂNG ĐỘNG

Năng động bức phá

5

ĐẲNG CẤP

Đẳng cấp mãi mãi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Hồ sơ