Tổ chức sự kiện

Hội chợ du lịch Quốc tế ITE 2018
Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tiền Giang 2018
Hội chợ quốc tế du lịch ITE (2)
Hội chợ quốc tế du lịch ITE (1)
Gian hàng du lịch các tỉnh thành
Tọa đàm sản xuất lúa gạo bền vững (2)
Tọa đàm sản xuất lúa gạo bền vững (1)
Truyền hình (2)
Truyền hình (1)