Lĩnh vực kinh doanh
Truyền thông
Truyền thông

Truyền thông đa phương tiện; Tư vấn và thực hiện các dự án chuyể đổi số trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và 4.2, AI 

Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin
Điện ảnh
Điện ảnh

Quay dựng phim  2D, 3D, phim 360,VR 360

Biên soạn
Biên soạn

Biên soạn, Biên tập, Thiết kế Mỹ thuật và in ấn

In ấn
In ấn

In offset, in heflex, in flexo, in trên mọi chất liệu

Sự kiện
Sự kiện
Xuất bản
Xuất bản
Chế tác
Chế tác
Quảng cáo
Quảng cáo
Dịch vụ
Dịch vụ